Przepisy

Kodeks postępowania cywilnego

Art.770 Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.