Strona główna

Witam serdecznie na stronie poświęconej mojej kancelarii. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami ruchomości i nieruchomości.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kościanie
Przemysław Nieradka
Kancelaria Komornicza nr II w Kościanie


ul. Dworcowa 2
64-000 Kościan

NIP: 923-145-28-47

REGON: 411554370

Telefon: 65 512-71-67
Fax: 65 512-00-26

Adres e-mail: komornik_koscian@o2.pl

Kancelaria czynna jest:
w poniedziałki w godzinach od 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30.

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 12:00 - 16:00.

Wpłat należy dokonywać w kancelarii w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy:
BNP Paribas S.A.
56 2030 0045 1110 0000 0023 5680
ze wskazaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska ( firmy ) wpłacającego oraz numeru sprawy.

 

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 oraz ZARZĄDZENIEM nr A-021-12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 13 marca 2020r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka informuje,

że od dnia 13.03.2020 r. do odwołania wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów w Kancelarii pozostawiając jednocześnie możliwość kontaktu z Kancelarią w formie:
listownej, telefonicznej lub poprzez e-mail:

tel.: 65 5127167 | e-mail: komornik_koscian@o2.pl
strona internetowa: www.komornik-koscian.pl

Wpłat we wskazanym okresie należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy Kancelarii w BNP Paribas SA: 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680
Osoby wezwane do stawienia się w Kancelarii w powyższym terminie powinny skontaktować się telefonicznie w celu ustalenia nowego terminu stawiennictwa.
W sprawach nagłych wymagających bezpośredniego kontaktu należy uprzednio skontaktować się telefonicznie pod wskazanym powyżej numerem telefonu.
Komornik będzie dyżurował w Kancelarii pod wskazanym powyżej numerem telefonu w poniedziałki w godzinach 10-16.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornikana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.