Strona główna

Witam serdecznie na stronie poświęconej mojej kancelarii. Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny. Została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Ze strony mogą Państwo pobrać niezbędne dokumenty i właściwie przygotować się do wizyty oraz zapoznać się z prowadzonymi licytacjami ruchomości i nieruchomości.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kościanie
Przemysław Nieradka


Kancelaria Komornicza w Kościanie
ul. Dworcowa 2
64-000 Kościan

NIP: 923-145-28-47

REGON: 411554370

Telefon: 65 512-71-67
Fax: 65 512-00-26

Adres e-mail: komornik_koscian@o2.pl

Kancelaria czynna jest:
w poniedziałki w godzinach od 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30.

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 12:00 - 16:00.

Wpłat należy dokonywać w kancelarii w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy:
BGŻ BNP Paribas S.A.
56 2030 0045 1110 0000 0023 5680
ze wskazaniem w tytule wpłaty imienia i nazwiska ( firmy ) wpłacającego oraz numeru sprawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornikana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Licytacje Ruchomości

11 lipca 2017 o godzinie 9:00,

zestaw mebli i sprzętu agd

ruchomości

 

12 lipca 2017 o godzinie 9:30,

szafa

ruchomości

900,00 zł

13 lipca 2017 o godzinie 9:00,

Telewizor

ruchomości

1 350,00 zł

13 lipca 2017 o godzinie 9:30,

zestaw mebli i sprzętu agd

ruchomości

 

13 lipca 2017 o godzinie 10:00,

Telewizor

ruchomości

1 125,00 zł

13 lipca 2017 o godzinie 10:30,

Telewizor

ruchomości

375,00 zł

Licytacje Nieruchomości

11 lipca 2017 o godzinie 11:00,

grunty orne - łączna pow. 6 590 m2

nieruchomości, grunty orne

forma sprzedaży: I licytacja
144 423,00 zł

11 lipca 2017 o godzinie 11:10,

lokal mieszkalny o pow. 45,00 m2

nieruchomości, lokale mieszkalne

forma sprzedaży: I licytacja
32 949,00 zł

11 lipca 2017 o godzinie 11:20,

działki - łączna powierzchnia 11 015 m2

nieruchomości, działki

forma sprzedaży: I licytacja
601 987,50 zł

11 lipca 2017 o godzinie 11:30,

działka zabudowana o pow. 713 m2

nieruchomości, działki

forma sprzedaży: I licytacja
336 774,75 zł

11 lipca 2017 o godzinie 11:40,

działka zabudowana o pow. 0,1012 ha

nieruchomości, działki

forma sprzedaży: II licytacja
326 265,33 zł

11 lipca 2017 o godzinie 11:50,

działka zabudowana o pow. 3 300 m2

nieruchomości, działki

forma sprzedaży: II licytacja
209 686,00 zł

11 lipca 2017 o godzinie 11:55,

lokal mieszkalny o pow. użyt. 86,11 m2

nieruchomości, lokale mieszkalne

forma sprzedaży: II licytacja
82 522,00 zł

11 lipca 2017 o godzinie 12:00,

działka zabudowana o pow. 8 730 m2

nieruchomości, działki

forma sprzedaży: II licytacja
359 818,67 zł

11 lipca 2017 o godzinie 12:10,

działki o pow. 274 m2 i inne

nieruchomości, działki

forma sprzedaży: II licytacja
3 397,26 zł