Strona glówna

Kontakt
Komornik Sądowy
przy SR dla Wrocławia-Krzyków
Wojciech Opielewicz

ul. Joachima Lelewela 6a/3
53-505 Wrocław
NIP: 886-134-06-35
Telefon: 5551234567 (pn.-czw. 8:00-12:00)
Fax: 71 342 59 15 w. 13
e-mail: wroclaw4@komornik.pl

Godziny przyjęć interesantów zostały podane
w zakładce "Kontakt

Nr rachunku: Pekao S.A.
45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Licytacje